Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 67

Зад.  34 Някаква (неопр. мест., ж.р., ед.ч) магия (същ. име, ж.р., ед.ч.) неопределителните местоимения поясняват съществителни имена и се съгласуват с тях по род и число (съгласувано определение).

              (има) нещо – не се изменя; пояснява сказуемото (пряко допълнение)

             

Зад. 35 Неопределителни местоимения: 

              • някаква  неопр. мест., за признаци, ж.р., ед.ч.

              • няколко  неопр. мест., за количество

              Неопределително местоименно наречие:

                 някога  неопр. мест. нар., за време

Неопределителните местоимения и неопределителните местоименни наречия  се образуват с представка - ня. Неопределителните местоименни наречия (както всички наречия) се използват за означаване на време, място, начин: някога, някъде, някак

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.