Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 70

Зад. 44 кой - никой

             каква - никаква

             чий - ничий

              Никой (подлог) не иска да ме изслуша.

              Нямам никаква (съгласувано определение) възможност да дойда на концерта.

              Питах, но изглежда този учебник е ничий (част от съставното именно сказуемо) Синтактичен разбор

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.