Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 71

Зад. 45 Отг. б)

             Чух някаква (неопределително местоимение) случайно подхвърлена дума.

 

Зад. 46  никой - за лица и предмети, м.р., ед.ч.

              нищо - за животни и предмети

              В стаята не влезе вече никой - отрича се присъствието на което и да било лице.

              Някой влезе в стаята - влязлото в стаята лице е неизвестно.

 

Зад. 47 Отг. в)

             Нямам намерение никому (на никого) да се обиждам.

              ♦ Формата никому не се употребява с предлог; тази форма може да бъде заменена с друга - на никого.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.