Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 72

Зад. 48 • Чадърът на закачалката не е ничий - той е на някого, има собственик, но той е неизвестен.

                Дрехите в гардероба не са ничии - дрехите са на някого, те имат собственик, но той е неизвестен.

             • Чадърът на закачалката е ничии - няма собственик.

               Дрехите в гардероба са ничии - нямат собственик.

             Кога пишем И и кога Й

 

Зад. 49 Изречения, в които чрез употребата на повече от една  форма на отрицателното местоимение и чрез отрицателната частица не,  се постига засилване на отрицанието:

             • Иван на никого нищо не е сторил.

             • Нищо и никаква постъпка, а пък предизвика голяма разправия.

             • Той на никого нищо не е простил досега.

             • Ти не си ми никакъв приятел, за да ми искаш съвет!

 

Зад. 50 Веднъж един старец отишъл на риба. Хванал много риба и тръгнал за дома. На връщане не срещнал никого, само една лисица, която лежала като умряла на пътя. Старецът се зарадвал и  я метнал в колата при рибата. Помислил си, че в този момент никой няма по-голам късмет от него, защото хем риба ще занесе на бабата, хем лисича кожа ще ú подари за кожух.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.