Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 75

Зад. 61 Видове местоимения, използвани в текста:

една (долина) - числ. име; в текста е използвано като неопределително местоимение, съгласувано определение

няколко (километра)- неопр. мест. за количество; в изречението изпълнява службата на съгласувано определение

някой - неопр. мест. за лица и предмети, м.р., ед.ч.; в изречението - подлог

това (име) - показ. мест. за близки лица и предмети, ср.р., ед.ч.; в изречението - определение

то - лично местоимение, 3л., ед.ч., ср.р., им.п.; в изречението - подлог; в текса служи за връзка между изреченията

се (запомня) - възвр. лично мест., вин. п., кр. форма

всеки - обобщ. мест. за лица и предмети, м.р., ед.ч., им.п.; в изречението - подлог; може да се замени с всякой;

  чрез местоимението всеки обобщено се представят героите от разказа на Йордан Йовков

това - показ. мест. за близки лица и предмети, ср.р., ед.ч.; изпълнява свързваща функция в текста (Това е случайно и...)

му - прит. мест., 3л., ед.ч., ср.р., кр. форма, в изречението - несъгл. определение ( името му - неговото име)

 

Зад. 62  Във второто изречение чрез частицата си, добавена към неопределителното местоимение някакъв се изразява пренебрежение.

 

Зад. 63 някой - форма за именителен падеж

             • на някого - форма за дателен падеж

             • някого - форма за винителен падеж

               Синтактичен разбор

 

Зад. 64 по никой начин - никак, невъзможно; никой - отриц.мест.за лица и предмети, м.р., ед.ч.

             • по никое време - в неудобно време; никое - отриц.мест. за лица и предмети, ср.р., ед.ч.

             • в никакъв случай - при никакви обстоятелства; никакъв - отриц.мест. за признаци, м.р., ед.ч.

            Изречения:

            ♦ Защо ми се обаждаш по никое време?

            В никакъв случай няма да приема предложението ви.

            ♦ По никой начин няма да изпълня нареждането ти.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.