Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 81

Зад. 3 Свищов е разположен край Дунава. Там реката прави най-южната си извивка. От много векове съществува този красив български град. Основан е от римляните, които изграждат свое селище на изток от днешния Свищов. През средновеконието градът израства на сегашното си място. В края на 18. и в началото на 19. век в Свищов са построени големи красиви къщи, които са подредени с вкус от грижовните си стопани. (Св. Кираджиев)

             Глаголи в деятелен залог: прави, съществува, изграждат, израства.

           Глаголи в страдателен залог: е разположен, основан е, са построени, са подредени.

           За да изясним отношението между глаголното лице и глаголното действие, трябва да помислим дали граматическият подлог (глаголното лице) е и логически подлог (истински вършител на действието); кодова дума за страдателния залог е и предлогът от (действието всъщност е извършено от някого другиго).

           Свищов е разположен на Дунава - страдателен залог. Свищов е подлог в изречението (глаголно лице), но той не е вършител на действието, не е логически подлог. Изречението може да бъде продължено с (е разположен) от еди-кого си. 

           • Там реката прави най-южната си извивка - деятелен залог, защото граматическият подлог е и логически (реката прави извивката).

             Граматични признаци на глаголните форми:

             е разположен - е (спомаг.гл., 3л., ед.ч., сег.вр.); разположен  (мин.страд.прич. на гл. (да) разположа, м.р, ед.ч.)

           прави - гл., 3л., ед.ч., сег.вр., ιι спр.

Зад. 4 Преобразуване на изреченията:

 • Градоносни облаци, пороен дъжд, ослепително електричество бяха сгромолясвани върху селото ни от Балкана.

 • Ни връх Ком, ни Тодорини кукли, нито пък Врачански камик на изток се виждаха от нас седмици наред.

  Образуване на глаголните форми за страдателен залог:

 • бяха сгромолясвани: бяха - мин.несв.вр на спомат. гл. съм; сгромолясвани - мин.страд.прич. на гл. сгромолясвам (ще го изучиш скоро - урок 5.5.).

 • се виждаха: се - възвратно лично местоимение, кратка форма; виждаха - деятелна форма на глагола

  Изреченията са синтактични синоними, смисълът е един и същи, разликите се дължат на различния залог на глаголите, чрез който се изразява различно отношение между глаголното лице и глаголното действие - в първия случай се акцентира на действителния вършител на действието, а във втория - на резултата от това действие.

Зад. 5 Първо изречение: залог (за бъдещето) - предпоставка, условие

             Второ изречение - залог (залага часовника) - пари или вещи, които се оставят като гаранция, че даден заем ще бъде върнат.

            Трето изречение - залог (страдателен) - граматическа категория

Зад. 6 Отг. в)

          Стихотворението "Обич" е написано от Дора Габе (страдателен залог - граматическият подлог стихотворението не е вършител на действието).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.