Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 82

Зад. 7 От няколко години насам в долните клони на бука две чинки свиваха своето гнездо. Те събираха от самото дърво изсъхнал мъх, развлачено от слънцето и дъждовете кора и сухи лишеи, с които виеха кръгло като топка и здраво гнездо (...)

           Една нощ (...) през гората мина златка. Златката претърсваше клоните един по един. Тя знаеше от опит, че птичките предпочитат ниските клони, понеже там са запазени повече от вятъра.

           • В текста преобладават глаголи в деятелен залог - свиваха, събираха, виеха, мина, претърсваше, знаеше, предпочитат.

           • Глаголна форма в страдателен залог - са запазени. (Сравни: Вятърът запазва - деятелен залог)

Зад. 8 В текст А. глаголът в страдателен залог са проучени означава, че вършителят на действието не е известен (говорещият не знае имената на учените, изследвали могилите).

           В текст Б. глаголът в страдателен залог е изядено означава, че говорещият не желае да назове вършителя на действието.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.