Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 84

Зад. 13 Глаголните форми са нелични:

покрита – мин.страд.прич, ж.р., ед.ч., от гл. (да) покрия

оросена - мин.страд.прич, ж.р., ед.ч., от гл. (да) орося

извита - мин.страд.прич, ж.р., ед.ч., от гл. (да) извия

И трите глаголни форми в изречението изпълняват службата на определение. Съгласуват се по род и число с думата земя.

 

Зад. 14 Отг. г)

гледане – отглаголно съществително от глагола гледам

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.