Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 85

Зад. 15 Сегашни деятелни причастия:

Горящите – означава признак, резултат от действието горене; образувано е от сегашната основа на гл. горя (II спр.) с наставка –ящ .

Сегашните деятелни причастия се образуват лесно от мин.несв.вр. на глагола (1л., ед.ч.), като окончанието -х се замени с -щ: горях → горящ; пеех → пеещ, играех → играещ.

Усмихващото се – означава признак, резултат от действието усмихване; образувано е от сегашната основа на глагола усмихвам се(III спр.) с наставка щ.

Тичащите – означава признак, резултат от действието тичане; образувано е от сегашната основа на глагола тичам (III спр.) с наставка щ.

И трите глагола имат самостойно сегашно време.

 

Зад 16 • зная – знаещ

плета – плетящ

горя – гарящ

помня – помнещ

úскам – úскащ

бързам – бързащ

Искащите тази работа (подлог) са повече от можещите.

Надявам се да победят знаещите (подлог).

Видях много бързащи хора (съгласувано определение на съществителното хора).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.