Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 86

Зад. 17 Отг. в)

аз ходя – ходещ;

аз се разхождам – разхождащ се ;

Тези глаголи имат самостойно сегашно време, а форми на сегашни деятелни причастия могат да образуват само глаголи, които имат самостойно сегашно време (които са от несвършен вид).

 

Зад. 18 • умиращият – сег.деят.прич от гл. умирам; в изречението изпълнява службата на съгласувано определение на подлога хан и затова е членувано с пълен определителен член; съгласува се с поясняваната дума по род и число;

треперещи – сег.деят.прич. от гл. треперя; в изречението изпълнява службата на съгласувано определение на ръце; съгласува се с поясняваната дума по род и число;

 

Зад. 19 • Наградата подариха на най-знаещия (определение на допълнението) ученик в класа.

Улицата прекоси незрящ (определение) възрастен господин.

Умеещият (съгласувано определение на подлога) човек е винаги добре приеман от околните.

Поискаха обяснение от неиздаващия (определение) звук младеж.

 

Зад. 20 Младежът, който не знаеше как да стори добро, се обърна за съвет към понасящите болка хора.

Стела, която мислеше само за личния си успех, не обръщаше никакво внимание на хора, изразяващи лично мнение.

Алберт Айнщайн е работещ за доброто на човечеството учен, който не само отлично познава физичните теории на своето време, но и търси нови начини за обяснение на явленията в космоса.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.