Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 88

Зад. 24 Минали свършени деятелни причастия, които съдържат променливо я:

прегорелите – прегорял,прегоряла, прегоряло, но прегорели (2. изр.)

врял – врял, вряла, вряло, но врели (4. изр.)

Минали свършени деятелни причастия, които съдържат непостоянно ъ:

пекли – пекъл, но пекла, пекло, пекли (1. изр.)

рекла – рекъл, но рекла, рекло, рекли (3. изр.)

 

Зад. 25 • избелелите – избелял, избеляла, избеляло, избелели (променливо я)

облякъл – облякла, облякло, облекли (непостоянно ъ)

 

Зад. 26 • викам – виках – викал

(да) донеса – донесох – донесъл (има непостоянно ъ – донесъл – донесли)

(да) кажа – казах – казал

 

Зад. 27 • Най-малкият брат не легнал (сказуемо)нито за миг, защото трябвало да пази златния плод.

Учителката посочи ученика непознал(определение) верния отговор на задачата.

Когато Иван светна лампата, незаспалите (определение) още деца започнаха да се надигат от леглата.

Девет дена преди битката юнакът не ял (сказуемо)и не пил (сказуемо).

 

Зад. 28 • Жената, която току-що стана от масата, се огледа уплашено.

С внимателно движение откъснах клонката, която беше напъпила.

Човек, който не разбира поуката, остава сляп за цял живот.

Румяна, която беше отмаляла от умора, седна на стола.

Началните и преобразуваните варианти не се различават по смисъл. Граматически се различават - простите изречения от първоначалния вариант са преобразувани в сложни съставни с подчинени определителни. Двата варианта са синтактични синоними.

 

Зад. 29 Отг. б)

Петър изглежда неотпочинал.

 

Зад. 30 Отг.г) харесал

Редактиране: понесъл, рекъл, влязъл

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.