Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 90

Зад. 34 През нощта в двора на къщата влезли разбойници. Отвлекли няколко овце и запалили кошарата. Нейните греди горели много бързо, защото били от сухи дървета. Стопанинът се развикал, но помощ не идвала отникъде.

Променливо я пред мека сричка (съдържаща е или и) преминава в е.

Други грешки: нощ + та нощта

                         стопанинът – подлог; членува се с пълен член

 

Зад. 35 Отг.а) четели

Променливо я пред мека сричка (съдържаща е или и) преминава в е.

 

Зад. 36 Отг. г)

Редактирани изречения: Младата невеста не ронела сълзи.

Мъдреците не разгадали загадките.

Юнакът не питал за скритото съкровище.

 

Зад. 37 Редактирани изречения: Всяка сутрин през лятото Тодор ходел на разходка в парка.

Докато бил млад, Стоян носел на гръб дърва от горатаза огнището.

Дълги години бабата и дядодото се мъчели от сутрин до вечер, за да изкарат някой лев.

През лятната ваканция Иван много четял художествена литература

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.