Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 91

Зад. 38 Там, на изток, Балканът свършваше внезапно. Той бе оголен, каменен, напомняше донякъде лъв, буден, но спокоен, обърнат на изток.

оголен – м.р., ед.ч., от гл. (да) оголя; в изречението изпълнява службата на сказуемо (участва в състава на глаголна форма за страдателен залог – бе оголен); съгласува се по род и число с подлога той (Балканът);

обърнат – м.р., ед.ч., от гл. (да) обърна; в изречението изпълнява службата на сказуемо (участва в състава на глаголна форма за страдателен залог – бе обърнат); съгласува се по род и число с подлога той (Балканът)

 

Зад. 39 Отг. г)

(да) излея излят, излян

Изляната (определение) вода веднага замръзна.

Цялата кана бе излята (сказуемо) на пода.

.

 

Зад. 40 Глаголните форми, образувани с минали старадателни причастия (са разположени, са настанени, са разположени), са в страдателен залог. Глаголното лице не е логически вършител на действието:

Пчелин се нарича мястото, където са разположени пчелните кошери (граматическият подлог кошери не е логически вършител, а получател на действието);

Това са дървените съоръжения, в които са настанени пчелите (граматическият подлог пчелите не е логически вършител, а получател на действието);

Това се отнася и за третото изречение – граматическият подлог (кошерите) не е логически вършител на действието (са разположени).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.