Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 92

Зад. 41 Трябва да си послужиш със синтактичен анализ.

И в четирите изречения страдателното причастие изпълнява службата на съгласувано определение:

когато пояснява подлога, приема пълен определителен член – изровеният, новоназначеният

когато пояснява допълнението, приема кратък определителен член – заразения, счупения.

 

Зад. 42 Най-често излъчвани по телевизията са рекламите, които са направени, за да се подобрят продажбите на лекарства и перилни препарати. Така се постъпва както за продукти на утвърдени вече на пазара фирми, така и за продукти на нови производители, които не са познати до този момент. Или :Така се постъпва както за продукти на фирми, които вече са утвърдени на пазара, така и за продукти на нови, непознати до този момент производители.

Чрез използването на синтактични синоними се преодолява еднообразието в синтактичния строеж на изречението.

 

Зад. 43 В текста се допуснати правописни и пунктуационни грешки. Направените поправки са оцветени в червено.

            Веднъж с мама тръгнахме на разходка из парка. Времето беше хубаво, а алеите бяха огрени от силното слънце. Почти нямаше неразлистени дървета. Докато се разхождахме, почнах да разказвам случки, преживени от мен тук преди няколко месеца. Най-напред казах за срещата с катеричката, която скочи на тревата от един недочупен клон и ме изплаши. После разказах как реших да се разходя по леда на езерото и едва не паднах в студената вода.

 

Зад. 44 Отг. в)

Редактиране на сгрешените изречения:

Отрицателната частица не се пише слято с миналото страдателно причастие.

а) За съжаление проблемът остана нерешен

б) Под неподписания преразказ беше поставена слаба оценка.

г) Не отговарям за недоказани твърдения.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.