Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 94

Зад. 48 Отг. в)

Глаголът (да) падна не може да образува деепричастие, защото има несамостойно сегашно време.

 

Зад. 49 Река Заир (Конго) е втората по дължина река в Африка (4320 км). Протичайки през екваториалния климатичен пояс, тя поема много големи притоци. Пълноводна е през цялата година. Макар и силно затруднявайки корабоплаването, водопадите по течението на реката предлагат на туристите прекрасни природни пейзажи.

Тема на текста: географски характеристики на река Заир

Текстът е предназначен за научната сфера на общуване.

Деепричастията се употребяват предимно в книжовната писмена реч, затова звучат естествено и уместно в научните текстове.

Прилика между деепричастията и личните глаголи – изразяват действие.

Разлика – личните глаголи са изменяеми форми на речта, а деепричастията са неизменяеми.

 

Зад. 50 Протичайки през екваториалния климатичен пояс, тя поема много големи притоци.  Като протича през екваториалния климатичен пояс, тя поема много големи притоци.

  Макар и силно затруднявайки корабоплаването, водопадите по течението на реката предлагат на туристите прекрасни природни пейзажи. Макар и силно да затрудняват корабоплаването, водопадите по течението на реката предлагат на туристите прекрасни природни пейзажи.

Замяната на деепричастията с лични глаголи прави изказа по-динамичен.

 Изреченията от прости се превръщат в сложни.

.

Зад. 51 Като представя образа на българския хайдутин, Христо Ботев ни запознава с настроенията на тази част от народа, която е решила да се противопостави на неправдите в живота. Малкият Чавдар, не желаейки повече да слугува на своя вуйчо, моли майка си за разрешение да отиде при хайдутите в Стара планина. Чавдар е готов да скочи от радост, когато вижда, че майка му е съгласна да го изпрати при баща му.

Деепричастията са особени думи, много забележими в текста и не бива да се прекалява с употребата им, защото текстът става „тромав“ и еднообразен.

В редактирания вариант са заменени със синонимни изрази първото и третото деепричастие, но е възможен и друг избор. Важно е в този кратък откъс да не остава повече от едно деепричастие.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.