Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 87

Зад. 22 • избелелите – (да) избелея (основна форма на глагола езикови термини) избелях (мин.св.вр.)  → избелял (мин.св.деят.прич.) Заменяме окончанието с наставката –л.

облякъл – (да) облека  → облякох → облякъл (има преминаване на о в непостоянно ъ, което навярно вече си срещал)

сложил – (да) сложа  → сложих → сложил

тръгнал - (да) тръгна → тръгнах → тръгнал

пристигнал - (да) пристигна → пристигнах → пристигнал

имал – имам → имах → имал

увиснал – (да) увисна → увиснах → увиснал

 

Зад. 23 Отг. г)     играл, познал, взел

В останалите редове има прилагателно име (смел) и съществителни имена (жал, кал)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.