Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 93

Зад. 45Деепричастия, използвани в текста:

гледайки – подлогът в изречението (Стефчов) е вършител и на двете действия – едното, изразено чрез сказуемото задава, и другото, съпътстващото, изразено чрез деепричастието гледайки

тръпнейки - подлогът в изречението (Рада) е вършител и на двете действия – едното, изразено чрез сказуемото посочва, и другото, съпътстващото, изразено чрез деепричастието тръпнейки

Морфологичен анализ:

гледайки – деепричастие, неизменяема дума; прилича на наречието

тръпнейки – деепричастие, неизменяема дума; прилича на наречието

 

Зад. 46 В изреченията деепричастията изпълняват службата на обстоятелствени пояснения за начин (отговарят на въпроса как?).

Можем да проверим дали една дума в изречението е неизменяема, като променим числото на сказуемото.

Учителката пееше, свирейки на акордеон. Учителките пееха, свирейки на акордеони.

 

Зад. 47 Образуване на деепричастията:

можейки – от гл. мога (I спр.) , с наставка -йки

връщайки – от гл. връщам (III спр.) , с наставка -йки

знаейки – от гл. зная (I спр.) , с наставка -йки

криейки – от гл. крия (I спр.) , с наставка -йки

падайки – от гл. падам (III спр.) , с наставка -йки

Детето крещеше радостно, падайки на снега.

Петър, връщайки се от училище, срещна стария си приятел Иван.

Тестове: Деепричастие ; Глаголи и причастия

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.