Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 103

Зад. 9 Една есенна сутрин не се качих на автобуса, а тръгнах пеш за училище. Времето беше все още топло и приятно. Въпреки че бе началото на октомври, листата на дърветата бяха вече пожълтели и бяха нападали по земята. Истинската есен още не беше дошла.

           С глаголите в минало свършено време (не се качих, тръгнах) се изразяват действия, извършени преди момента на говоренето.

            С глаголите в минало предварително време (бяха пожълтели, бяха нападали, не беше дошло) се изразяват действия, които са извършени преди други минали действия.

            Ако се съкрати повторената форма на спомагателния глагол в предпоследното изречение, то няма да се промени по смисъл, а изказът ще стане по-добър, по-стегнат: Въпреки че бе началото на октомври, листата на дърветата бяха вече пожълтели и нападали по земята.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.