Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 105

Зад. 13 В текста чрез глаголни форми за минало предварително време се изразява припомняне на нещо забавно (бяхте поискали); учтивост (бях помолил); желание (бях се сетила).

 

Зад. 14 Отг. в)

Извинете, Вие ли бяхте помолили за помощ?

Редактирани варианти:

а) Госпожо, Вие ли бяхте писали тази бележка?

б) Да бяхте взели всички писма от пощата?

г) Г- Стоянов, колко пъти бяхте искали да се запишете в курса?

 

Зад. 15 Отг. б)

Всички хартии в контейнера бяха изгорели.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.