Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 107

Зад. 18 Изреченията си приличат по това, че изразяват сходен смисъл. Различават се по начина, по който се представя действието чрез различните глаголни времена.

В градинката пред блока цъфнаха първите пролетни цветя. Чрез мин.св.вр. действието се представя като завършено преди момента на говоренето.

В градинката пред блока са цъфнали първите пролетни цветя. Чрез мин.неопр.вр. действието се представя като извършено в неопределен минал момент.

В градинката пред блока бяха цъфнали първите пролетни цветя. Чрез мин.предв.вр. действието се представя като извършено преди определен минал момент, за който се говори.

В градинката пред блока щяха да цъфнат първите пролетни цветя. Чрез бъд.вр.в мин. действието се представя като предстоящо спрямо определен минал момент.

 

Зад. 19 Отг. б)

През нощта луната щеше да изгрее.

 

Зад. 20 Чрез глаголи в бъдеще време в миналото (щях да пръсна черепа ти ) в текста на Йордан Радичков се изразява неосъществено действие. Във второто изречение са употребени три глаголни форми за бъдеще време в миналото (щях да пръсна черепа ти, а не да късам железния синджир и да ти дарявам свободата), като формите на спомагателния глагол пред втората и третата форма са изпуснати. Така изказът става по-стегнат, по-ясен. Ако възстановим пропуснатите форми, изразът би звучал така: щях да пръсна черепа ти, а нямаше да късам железния синджир и нямаше да ти дарявам свободата. Нямаше да късам е отрицателна форма на бъдеще време в миналото. Сравни: щях да късам – нямаше да късам.

 

Зад. 21Олеле, каква беля щях да направя! – съобщава се за неосъществено действие

Тъкмо щях да Ви поискам извинение! – изразява се учтивост

В следващите изречения с формите за бъдеще време в миналото се изразяват отсенки на припомняне и на досещане:

Къде щяхме да работим в следващите дни?

Щях да те помоля за нещо…

Какво щеше да правиш довечера?

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.