Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 108а

Зад. 24 Текстът е научен. Предназначен е за научната сфера на общуване. Чрез глаголите в сегашно време (води, провира се, отводнява) се постига обобщеност и общовалидност на научните истини, които се съобщават чрез откъса. Обобщено сегашно време

 

Зад. 25 В текста са представени минали събития, изразени с минало време на –л, -ла, -ло, -ли (заемали, нямали, се намирали). Минали събития биха могли да бъдат представени и със сегашно време. Сегашно историческо време

Текстът в сегашно време:

Градовете заемат важно място в живота на Втората българска държава – като центрове на занаятчийското производство и като административни, политически и културни средища. Обикновено нямат самоуправление, а се намират под властта на отделни феодали. Например Добромир Хриз притежава Струмица и Просек, севастократор Калоян по наследство от баща си управлява Средец.

севастократор - лице от владетелския род в средновековна България или Византия

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.