Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 109

Зад. 26 В откъса от разказа „Шибил“ преобладават елементи на повествование – представят се последователни действия (седят, ходи из стаята, вади часовник, поглежда го; но има и елементи на описание (Беят е намръщен, мълчи и замислено смуче чибука си).

За изразяване на минали действия в текста са използвани глаголни форми в сегашно време, за да се предаде по-ярко, по-живо, по-вълнуващо действието.

 

Зад. 27 Основно глаголно време в текста на Емилиян Станев е минало свършено време (се приближи да я разгледа, ахна, намери, напълни, отнесе). С минало свършено време се представят основните моменти от развитието на случката.

Като допълнителни глаголни времена в текста са използвани:

минало несвършено време (следа прекосяваше пътя, вълк водеше вълчица) служи за разкриване на обстановката, в която се извършва действието

минало предварително време (беше валял) е използвано, за да се съобщи за действие, извършено преди друго минало действие

бъдеще време в миналото (щеше да ги удави) е използвано, за да се изрази действие, което е предстоящо спрямо минал момент.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.