Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 111

Зад. 32 ♦ Тема на текста: Възхищението зрителите от фолклорен пролетен концерт

Функция на текста: информативна

Основно глаголно време: минало свършено (заявиха, споделиха)

Допълнителни глаголни времена: минало неопределено (са се постарали, е направил, е предизвикал) и сегашно време (да получат)

Речниково и граматично значение:

е направил – направено е нещо и има резултат; глагол, 3 л., ед.ч., мин.неопр.вр.; образуван от сег.вр. на спомаг. гл. съм и мин.св.деят.прич на гл. (да) направя;

са се постарали – проявили са старание, погрижили са се; глагол, 3 л., мн.ч., мин.неопр.вр.; образуван от сег.вр. на спомаг. гл. съм и мин.св.деят.прич на гл. (да) се постарая.

Глаголна форма в страдателен залог:

са възхитени – означава, че глаголното лице (много хора) не е вършител на действието, а е получател на това действие; логически вършител на действието са певците и танцьорите.

Функция на обособените части (напускащи Зала 1 след фолклорния пролетен концерт; състоял се миналия вторник в националния дворец на културата): чрез обособяването на тези части се подчертава чии са споделените мнения и кога се е състояло събитието.

Значение на думите:

медия – средство за масово осведомяване: радио, телевизия, вестници, списания и др.

спектакъл – сценично представление

 

Зад. 33 В откъса от повест на Емилиян Станев преобладават елементи на описание. Представени са признаци на описвания обект (малкото кученце има дебели крачета, розови лапи, жълти точки над очите, бяла ивица на гушката и др.)

Глаголни форми в минало предварително и в бъдеще време в миналото, употребени в текста:

(не) беше навършило – гл., 3 л., ед.ч., ср.р., мин.предв.вр., отриц. ф-ма;

щеше да се промени – гл., 3 л., ед.ч., бъд.вр. в мин.

Основно глаголно време: минало свършено (донесе, сложи, остана)

Допълнителни глаголни времена: минало несвършено (не можеха, беше, се забелязваха); сегашно време (да издържат, да разгледа); минало предварително време и бъдеще време в миналото (виж по-горе).

Съвместната употреба на глаголните времена дава възможност да се създаде пълноценен текст, в който да се изразят различни времеви представи – минало, сегашно, бъдеще (в миналото).

 

Зад. 34 Вчера Огнян е написал това писмо – изразява се действие, извършено в неопределен минал момент, чийто резултат се проявява в момента на говоренето (мин.неопр.вр.)

Вчера Огнян написал това писмо – представя се действие, на което говорещият не е бил свидетел (преизказна глаголна форма – ще изучиш тези форми в 7. клас, но ти вече ги познаваш от приказките)

Двете изречения от втората двойка не се различават по смисъл – глаголните форми беше поискал е бе поискал са равнозначни.

 

Зад. 35 Добрини на хората съм правил много пъти – глаголната форма означава действие, което е извършено в неопределен минал момент (минало неопределено време)

Добрини на хората бях правил много пъти – глаголната форма означава минало действие, извършено преди друго минало действие (минало предварително действие)

Добрини на хората щях да правя много пъти – глаголната форма означава действие, което е бъдещо спрямо определен минал ориентационен момент (бъдеще време в миналото).

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.