Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 112

Зад. 36 сегашно време                        минало неопределено време                           минало предварително време                           бъдеще дреме в миналото

            пека                                          пекъл съм                                             бях пекъл                                                       щях да пека

           да обсъдя                                 обсъдил съм                                         бях обсъдил                                                   щях да обсъдя

            • понасям                                    понасял съм                                         бях понасял                                                   щях да понасям

 

Зад. 37Отг. а)

            В късния следобед Петя още не беше решила задачите (минало предварително време).

 

Зад. 38 Отг. в)

            Древните египтяни са направили едно от чудесата на света – пирамидите ( минало неопределено време).

 

Зад. 42 Ученикът е допуснал грешки при употребата на глаголните времена. Не е спазено изискването да се използва единно глаголно време. В конкретния случай – преразказ от името на неутрален разказвач, трябва да се използва сегашно време.

            Редактиран вариант (направените поправки са оцветени в червено):

            Някакъв чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, идва към кафенето на Еню. Но самият Еню не може да го познае. Човекът носи старо зимно палто с много кръпки. Той разбира, че Еню не се сеща кой е и затова му казва името си – Серафим. Еню се усмихва изненадан и го поздравява.

 

Зад. 43 В народните мъдрости са използвани глаголи в сегашно време, защото чрез тях се изразяват общовалидни истини. Обобщено сегашно време

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.