Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 119

Зад. 10 планета (от гръцки – блуждаещ) – Небесно тяло, което обикаля около слънцето от запад към изток и свети с отразена слънчева светлина.         

Думата планета е заемка, защото означава поятие, за което няма дума в българския език.

Думи, производни от планета: планетарен, планетарий, планетоид  

.

Зад. 10 планета (от гръцки – блуждаещ) – Небесно тяло, което обикаля около слънцето от запад към изток и свети с отразена слънчева светлина.         

Думата планета е заемка, защото означава поятие, за което няма дума в българския език.

Думи, производни от планета: планетарен, планетарий, планетоид

.

Зад. 11 В текста на Владимир Башев „Открих звезда“ преобладават домашните думи.

Употребените чужди думи паника, диспути, квадрант, бюлетини, телескопи са заемки, защото нямят съответствия в българския език.

Приспособяването на чуждите думи към звуковия строеж и морфологичните особености на българския език личи във формите за множествено число: диспут – диспути; телескоп – телескопи; квадрант – квадранти

.

Зад. 12  • дилър - Борсов агент, който се занимава с покупко-продажба на ценни книжа или други стоки за своя сметка срещу комисиона или процент от сделката.

хардлайнер - Най-твърд, последователен поддръжник на определена политическа позиция в рамките на партия, движение и др.; твърдолинеен член.           

      

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.