Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 123

Зад. 22 • царят [царьът] – 5 букви, 5 звука; ь означава мекост на предходен съгласен [р]; ят е определителен член, изговаря се като ъ с мек предходен съгласен;

заповядал [заповьадал] – 9 букви, 9 звука; ь означава мекост на предходен съгласен [в]

джелатите - [дж] е един звук, който се отбелязва с две букви; 9 букви, 8 звука

изведат [изведът] – 7 букви, 7 звука;

болярите [больарите] – 8 букви, 8 звука; ь означава мекост на предходен съгласен [л]

скрития [скритийъ] – 7 букви, 7 звука; я (след гласен звук) означава два звука й, а

царю [царьу] – 4 букви, 4 звука; ь означава мекост на предходен съгласен [р]

 

Зад. 23 След Освобождението градската управа на София започва да се грижи столицата да добие европейски вид. Западната мода се налага и в живота на хората – те заменят с цилиндър българския калпак, който вече се възприема за белег на отминалото време.

 

Зад. 24 нагрявка, бляснал, прищявка, пели, няколко, големи, четели

В зависимост от това дали стои пред твърда или мека сричка, променливото я се произнася е или я.

 

Зад. 25 При струпване на съгласни звукове може да бъде пропуснат звука т или д. Проверяваме с дума, в която съгласните звукове да са два, а не три и звучат ясно.

вестник – вест

местност – местен

честност – чест

звездни – звезда

известни – известен

надеждни – надежда

 

Зад. 26 Текст А. В радиоинтервюто са спазени всички изисквания на българския правоговор. Общуването е официално.

Текст Б. Допуснати са правоговорни грешки: кво (вместо какво), докат (вместо докато). Общуването е неофициално.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.