Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 14

Зад. 1 Отг. Б)

           Двойните звезди се сливат в една голяма звезда, наречена неутронна (термин от астрономията).

Зад. 2 Отг. В)

Земята се върти около слънцето. Дава се информация за установена закономерност (обобщено сегашно време)

            Отг. А) След падането на България под османска власт Созопол запазва християнския си характер. Съобщават се минали събития ( сегашно историческо време)

Отг. Б) Крум създава първите български закони. Съобщават се минали събития (сегашно историческо време)

            Отг. Г) По времето на Симеон настъпва разцвет на българската култура. Съобщават се минали събития ( сегашно историческо време) 

Зад. 3 Отг. В)

През ХVІІ в. Галилео Галилей наблюдава небесните тела с изготвена от него зрителна тръба. Съобщават се минали събития ( сегашно историческо време)

Отг. А) Накитите от платина са най-скъпи. Съобщава се установен факт(обобщено сегашно време)

Отг. Б) Фотосинтезата протича в зелените части на растенията. Дава се информация за установена закономерност (обобщено сегашно време)

Отг. Г) Добрите математици се справят успешно с тестовете за интелигентност. Дава се информация за установена закономерност (обобщено сегашно време)

Зад. 1  А) термини от науката физика – скорост, сила, тегло, сили на триене, натиск, налягане 

            Б) термини от науката история – будители, Българско възраждане, българска църква, национален въпрос, Априлско въстание 

            В) термини от науката география – климат, релеф, води, стопанство, население, политическа карта, природни зони

Зад. 3  Созопол е един от най-старите български градове. Преди 2600 години гръцки преселници от Мала Азия видели полуострова, заливите, островчетата и се заселили тук. Върху останките на тракийското селище основали Аполония, град-държава. Нарекли града на бог Аполон – покровител на изкуствата. Аполония бил най-големият и най-богат град по Черноморието, център на оживена търговия и изкуство. От този период са запазени изключително много археологически находки – монети, керамични амфори, кратери, антични котви.

            В началото на І в. пр. Хр. Римските войски достигнали до Черно море и градът бил сринат и опожарен. След време Аполония била възстановена, но останала град в източните части на Римската империя. През ІV в. от н.е. Аполония била назована Созопол – град на спасението. След разпадането на Рим Созопол останал в територията на новосъздадената империя Византия.

            През 812 г. хан Крум – един от първите велики български владетели, воювайки с Византия, превзел града и го присъединил към границите на България. Созопол станал главно българско пристанище на Черно море.

   

            Всеки абзац представлява отделна смислова част.

            План на текста

            1. Създаването на Аполония от гръцки преселници

            2. Аполония като част от Римската империя

            3. Превземането на Аполония от хан Крум

            Термини в текста: полуострова; тракийско селище; град-държава; бог Аполон; Черноморието; археологически находки; Черно море; Римска империя; Византия; хан

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси