Страница 25

Зад. 4   Безлични изречения с прости сказуеми                    Безлични изречения със съставни именни сказуеми

              · Домъчня ми за морето.                    >        Мъчно ми е за морето.

            · Досрамя ме от поведението му.     >        Срам ме е от поведението му.

            · Прилоша ми от завоите на пътя.  >         Стана ми лошо от завоите на пътя.

            · Досмеша ни от облеклото ú.          >         Стана ни смешно от облеклото ú.

            · Достраша я от контролното.       >         Стана ú страшно от контролното.

 

Зад. 5 Безглаголни изречения                                                                    Глаголни изречения

           • Вълнуващи срещи!                              >                       Това са вълнуващи срещи.

           Къщата на баба тиха, тъжна, помръкнала.      >    Къщата на баба е тиха, тъжна,   помръкнала.

           Наоколо пъстри цветя и раззеленени дървета.  > Наоколо има пъстри цветя  и раззеленени дървета.                            р                                                               

           • По небето гъсти тежки облаци.                >              По небето настъпват гъсти тежки облаци.

            Смешни песни от времето на баба!          >              Има смешни песни от времето на баба.

 

Зад. 6 Глаголни изречения:

Мустафа върви по средата на улицата. Върху покриви, върху овошки грее слънце. Далеч в дъното на улицата се виждат планините, където Мустафа беше цар. Няма оръжие по него. Но как е пременен!

 

Безглаголни изречения:

Дрехи от синьо брашовско сукно, сърма и злато. Тънък и висок, малко отслабнал, малко почернял, но хубав и напет. В ръцете му броеница от кехлибар и стрък червен карамфил – броеницата от бея, карамфилът от Рада.

          Чрез безглаголните изречения в описанието се подчертават детайлите, изразява се възхищението на писателя от красотата на героя.

Зад. 7 Surprised С удебелен шрифт са отбелязани глаголите, използвани за трансформиране на безглаголните изречения в глаголни. Сказуемите не са означени.

             Носеше дрехи от синьо брашовско сукно, сърма и злато. Беше тънък и висок, малко отслабнал, малко почернял, но хубав и напет. В ръцете му имаше броеница от кехлибар и стрък червен карамфил – броеницата от бея, карамфилът от Рада.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси