Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 81

Зад. 2 Терминът деятелен залог насочва към това, че лицето (предметът), поставено в позицията на подлог, е действителен вършител на действието. Логическият вършител на действието съвпада с граматическия вършител (подлог):

            Иван бие Драган. Иван е действителен вършител на действието.

            Терминът страдателен залог насочва към това, че лицето ( предметът), поставено в позицията на подлог, не е вършител на действието, а е засегнато от него (страда от него). Логическият вършител на действието не съвпада с граматическия.

            Драган е бит от Иван.  Иван пак бие Драган, но вече не е означен като подлог, а като непряко допълнение.

            Страдателният залог е много полезен, когато искаме да скрием действителния вършител на действието: Драган е бит. Иван не се споменава въобще.  Докато в изречението Иван бие деянието му е видно.

            Страдателният залог ни дава възможност  да подчертаем обекта на действието. Сравни: Костите са изградени от здраво поресто вещество и Здраво поресто вещество изгражда костите. Обект на действието изграждане са били костите и в първото изречение това се подчертава чрез страдателния залог.

Зад. 3 има - деятелен залог

            притежава - деятелен залог

           • са начленени - страдателен залог

           ♦ Термини: майският бръмбар, елипсовидна форма, твърди и ципести крила

Зад. 4 Слънцето огрява мраморния площад. Най-малките рисуват по него Снежанки, джуджета и чудновати животни, а уверените ръце на по-големите създават странни роботи и космически кораби.

           Малките художници изцяло са погълнати от чудния свят на въображението.

Зад. 5  Деятелен залог: (Децата) се радват, се съживяват (мечтите на малките художници)

            Страдателен залог: се сътворяват (от тях); се оценяват (от компетентно жури)

Зад. 6  Костите са изградени от здраво поресто вещество, с голямо количество калций.

            Луната е изградена от леки материали, вероятно откъснати от земната повърхност при разделянето на планетата и нейния спътник.

           • са изградени (от здраво поресто вещество) - страдателен залог

           е изградена (от леки материали) - страдателен залог

           В научния текст са предпочетени глаголни форми за страдателен залог, защото в него са важни означените  като обект на действието предмети.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси