Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 7 клас, изд. "Анубис"

Български език за 7 клас, изд. АнубисБЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 7 КЛАС
Издателство „АНУБИС” , П. Костадинова, К. Велинова

Начален преговор
- Страница 3
- Страница 4
Урок  1.  Текстът в сферата на масовата комуникация
- Страница 8
- Страница 11
- Страница 13
2.2. Художествен текст
- Страница 21
3. 1. Сложно изречение. Сложно съставно изречение
- Страница 24
- Страница 26                                       
- Страница 27
- Страница 28
4. 1. Сложно съставно изречение с подчинено определително изречение
- Страница 31
- Страница 34
- Страница 35

5. 1. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение
- Страница 37
- Страница 40
- Страница 42
- Страница 45
- Страница 46
Обобщителни упражнения за сложни изречения
- Страница 56
- Страница 57
Урок 10. 1 Думата като лексикално средство в текста
- Страница 69
- Страница 70
Урок 10. 2. Думата като лексикално средство в текста
- Страница 73
- Страница 74
Урок 11. Лексикална съчетаемост на думите
- Страница 76
Урок 12. Фразеологични словосъчетания
- Страница 79
- Страница 80
Думата като лексикално средство в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 81
- Страница 82
Урок 13. Части на речта. Глагол
- Страница 84
- Страница 85
Урок 14. 1. Глагол. Вид на глагола
- Страница 87
Урок 14. 2. Глагол. Вид на глагола
- Страница 89
- Страница 90
- Страница 91
Урок 15. 1. Глагол. Наклонение на глагола
- Страница 94
Урок 15. 2. Глагол. Наклонение на глагола
- Страница 96
Урок 16. Глагол. Преизказни глаголни форми
- Страница 99
Урок 17. 1.  Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
- Страница 101
- Страница 102
Урок 17. 2. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
- Страница 104
- Страница 105
Урок 18. Езикова система
- Страница 107

Годишен преговор. Тест
- Страница 124
- Страница 125
- Страница 126

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.