Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 4

Зад. 5 Отг. В)

Зад. 6 Отг. Б)

Зад. 7 Си – възвратно лично местоимение, дателен падеж (на себе си), кратка форма

            · Какъв – въпросително местоимение, за признаци, м. р., ед. ч.

            · Тоз – показателно местоимение(този / тоз), за близки лица и предмети, м.р., ед. ч.

Зад. 8 Отг. Г)

Зад. 9 Контекстов синоним на фразеологизма „изпаднал германец”: един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан.

Зад. 10 Отг. В)

Зад. 11 Серафим, гологлав, със сплъстена посивяла коса, седеше на пейката, режеше по малко с една костурка от хляба си и сладко-сладко дъвчеше сухите залъци.

Зад. 12  Сплъстена – минало страдателно причастие, ж. р., ед. ч.(от гл. сплъстя)

               · Посивяла – минало свършено деятелно причастие, ж. р., ед. ч. (от гл. посивея)

Зад. 13 /1. Серафим, гологлав, със сплъстена посивяла коса, седеше на пейката/ , /2. режеше по малко с една костурка от хляба си/ и /3. сладко-сладко дъвчеше сухите залъци/.

  • Изречението е сложно съчинено съединително.

            · Първото и второто изречение са свързани безсъюзно и са отделени със запетая; второто и третото изречение са свързани съюзно – със съюза и.

Зад. 14 Костурка – 1. Вехто, похабено ножче без дръжка. 2. Тъп нож.

            · Думата е домашна.

            Домашни думи – думи от прабългарски и славянски произход, които са се пригодили към звуковите закони на нашия език.     

Зад. 15 Сладко (изговаря се слатко); дъвчеше (изговаря се дъфчеше)

            · Звучните съгласни д, в се обезвучават и се произнасят като съответните беззвучни т, ф.

Зад. 16 Употребени са минало свършено време и минало предварително време.

            Седя – глагол, 3л., ед. ч., минало свършено време.

            · Разправя – глагол, 3л., ед. ч., минало свършено време.

            · Бе видяло – глагол, 3л. ед. ч., ср. р.(то), минало предварително време

            Сред посочените възможности няма верен отговор.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.