Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 13

Зад. 7

7. 1 В Би Би Си се правят различни интервюта, с различни хора и на различни теми, но изискването, което се отнася за всички тях, е те да бъдат обективни, учтиви и благоприлични. Интервютата имат важно значение за обществото, защото чрез тях хората не само се информират, но и имат възможност да чуят различни гледни точки.

7. 2. За да бъде иттервюто целенасочено, конкретно и ясно, то трябва да има конкретна цел и структура, отговаряща на тази цел.

7. 3. Един текст може да бъде ясен и разгърнат само ако е добре структуриран.

7. 4. Принципът на благоприличие и учтивост изисква уважение и към интервюирания, и към слушателите, което от своя страна предполага внимателен подбор на думите.

7. 5. Медиите имат възможност да формират общественото мнение и затова принципът за равен шанс на страните в спора е особено важен, той е предпоставка за обективно отразяване на конкретния проблем.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.