Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 24

EekСказуемите в изреченията са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 1  Но съмна вече! И на Балкана

              Юнакът лежи, кръвта му тече,

              Вълкът му ближе лютата рана,

              И слънцето пече ли – пече!

Първото изречение по цел на общуване е възклицателно, а по състав – просто.

Второто изречение по цел на общуване е възклицателно, а по състав – сложно съчинено съединително.

Зад. 2  2. 1. Тъй като на Коледа всичко материално бледнее, не е важен толкова самият подарък. Изречението е сложно съставно с подчинено обстоятелствено за причина.

Първото просто изречение пояснява сказуемото във второто просто изречение (Защо не е толкова важен подаръкът?).

Сказуемото във второто изречение е съставно именно – не е важен

2. 2. Важна е обичта, с която той е поднесенИзречението е сложно съставно с подчинено определително.

Второто просто изречение пояснява съществителното име от първото (обичта).

 Сказуемото в първото просто изречение е съставно именно -  важна е.

2. 3. В първото сложно изречение главно е второто просто - не е важен толкова самият подарък; във второто сложно изречение главно е първото просто - Важна е обичта.

Зад. 3 3.1. Важните събития в българската държава били увековечени с каменни надписи, които били най-разнообразни по съдържание. Изречението е сложно съставно с подчинено определително.

В някои от тях се съобщавало за завършване на важен строеж на дворец, водопровод и пр.Изречението е просто.

На други се изписвал текстът на мирния договор, сключен със съседни държави. Изречението е просто.

3. 2. Първото изречение е сложно съставно с подчинено определително(които били най-разнообразни по съдържание), а третото изречение е просто , съдържащо обособено част (сключен със съседни държави).

3.3. На други се изписвал текстът на мирния договор, сключен със съседни държави.

На други се изписвал текстът на мирния договор, който бил сключен със съседни държави.

Зад. 4 4. 1. Най-хубавите неща в живота не са нещата, които могат да се купят.

            Най-хубавите неща в живота не са нещата, които получаваме даром.

            4. 2. И двете изречения са сложни съставни с подчинени определителни, защото се налага да се определи съществително име (нещата) от главното изречение.

            4. 3. Най-хубавите неща в живота не са нещата, които могат да се купят.

            Двете прости изречения са свързани с местоимението които и са отделени със запетая.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.