Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 26

Зад. 1

            1. 1.Във текста преобладават елементи на повествование (тръгнахме, вървяхме, спрях се), но има и елементи на описание (вятърна мелница, която едва се крепеше на стръмна скала, почти над морето).

            1. 3. Чрез сложните съставни изречения се предават причинно-следствените връзки – кога ходихме в Созопол, защо тръгнахме към Стария град и т.н.

            1. 4. Всички изречения са сложни съставни с изключение на последните две, които са прости.

            · На нея беше изобразена вятърна мелница, която едва се крепеше на стръмна скала, почти над морето. На нея беше изобразена вятърна мелница, едва крепяща се на стръмна скала, почти над морето.

            · Прибрахме се у дома и аз по памет реших да нарисувам картината.  Прибирайки се у дома, аз нарисувах картината по памет.(Губи се част от смисъла – решението).

            · Въпреки че много се старах, не стана особено сполучливо.    Въпреки старанието ми, не стана особено сполучливо.

            Не всички изречения могат да бъдат преобразувани в прости, но ако някои от тях бъдат променени, текстът ще стане по-добър, защото толкова много последователни сложни съставни изречения го претоварват и той не звучи добре.

  Пълноценният текст съдържа различни по състав изречения – прости, сложни съчинени, сложни съставни, сложни смесени.

            1. 5. · 1 изр. – изразени са подчинителни отношения между сказуемо и обстоятелствено пояснение за време (Кога ходихме?)

            · 2 изр. – между сказуемо и обстоятелствено пояснение за причина (Защо тръгнахме?)

            · 3 изр. - между съществително име и определение (Каква търговска улица?)

            · 4 изр. - между сказуемо и обстоятелствено пояснение за причина (Защо се спрях?)

            · 5 изр. - между съществително име и определение (Каква вятърна мелница?)

            · 6 изр. – между сказуемо и допълнение (Какво реших?)

            · 7 изр. - между сказуемо и обстоятелствено пояснение за отстъпване и изключване

1. 6. Главното и подчиненото изречение в сложните съставни изречения са свързани с : когатонаречие; за даподчинителен съюз; къдетонаречие; защото наречие; коятоместоимение; даподчинителен съюз; въпреки чеподчинителен съюз.

1. 7. Главното и подчиненото изречение в сложните съставни изречения са отделени със запетаи; изключение – пред съюза да не се пише запетая (6-то изречение)    

1. 8. Последното изречение е просто; сказуемото започнах да рисувам е сложно съставно глаголно . 

            Оттогава започнах да рисувам във всяка свободна минута.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.