Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 27

1. 1. Текстът е повествование - предава се случка (ходихме, тръгнахме, вървяхме, спрях се).

1. 2. Има връзка - използвани са разказни ( съобщителни) изречения.

1. 3. Чрез сложните съставни изречения се предават причинно следствени връзки (Вървяхме по (...), където имаше окачени много картини за продан; Аз се спрях (...), защото неговата картина много ми хареса и др.)

1. 4. Сложни съставни изречения, употребени в текста:

Когато бях петгодишна, ходихме в Созопол на почивка Петгодишна ме заведоха на почивка в Созопол

Един ден тръгнахме към Стария град, за да ми покажат училището на мама Един ден тръгнахме към училището на мама в Стария град

Вървяхме по търговската улица, където имаше окачени много картини за продан;

Аз се спрях пред един художник, защото неговата картина много ми хареса Аз се спрях пред един художник, продаващ  много хубава картина

На нея беше изобразена вятърна мелница, която едва се крепеше на стръмна скала, почти над морето На нея беше изобразена вятърна мелница, едва крепящя се на стръмна скала, почти над морето

Прибрахме се у дома и аз по памет реших да нарисувам картината

Въпреки че много се старах, не стана особено сполучливо Въпреки старанието ми, не стана особено сполучливо

 1. 6. Простите изречения в състава на сложните съставни са свързани подчинително. Съюзните връзки са изписани с удебелен шрифт:

Когато бях петгодишна, ходихме в Созопол на почивка.

Един ден тръгнахме към Стария град, за да ми покажат училището на мама. 

Вървяхме по търговската улица, където имаше окачени много картини за продан.

Аз се спрях пред един художник, защото неговата картина много ми хареса. 

На нея беше изобразена вятърна мелница, която едва се крепеше на стръмна скала, почти над морето. 

Прибрахме се у дома и аз по памет реших да нарисувам картината.

Въпреки че много се старах, не стана особено сполучливо.

1. 7. Подчинените изречения са отделени от главните със запетаи;  в предпоследното изречение липсва запетая, защото пред съюза да, употребен еднократно, не се пише запетая.

1. 8. Последното изречение е просто; сказуемото  започнах да рисувам е съставно глаголно.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.