Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 28

2. 1. Текстът е повествование с елементи на разсъждение.

2. 2. Преобладават съобщителните изречения, характерни за повествованието; въпросителното изречение е свързано с елементите на разсъждение.

2. 3. Авторът е употребил сложни съставни изречения, за да предаде причинно-следствените връзки.

2. 4. В текста има едно просто изречение:

            Останалите от отбора също не бяха особено спокойни.

            не бяха особено спокойнисъставно именно сказуемо

2. 5. Eek Подчинените изречения са изписани с удебелен шрифт, а поясняваните части са подчертани.

            Ала докато мачът наближаваше, Хари ставаше все по-нервен и по-нервен, каквото и да беше казал на Рон и Хърмаяни - и двете подчинени изречения поясняват съставното именно сказуемо ставаше все по-нервен и по-нервен.

Мисълта да задминат „Слидерин“ в домовия шампионот беше прекрасна, защото никой не го беше правил от почти седем години насам.

беше прекрасна – съставно именно сказуемо

 Но при такъв предубеден рефер щеше ли да им бъде позволено да го сторят?

 щеше  да бъде позволено - сказуемо

2. 6. EekСъюзните връзки са изписани с удебелен шрифт.

Ала докато мачът наближаваше, Хари ставаше все по-нервен и по-нервен, каквото и да беше казал на Рон и Хърмаяни

Мисълта да задминат „Слидерин“ в домовия шампионот беше прекрасна, защото никой не го беше правил от почти седем години насам.

 Но при такъв предубеден рефер щеше ли да им бъде позволено да го сторят?

2. 7. Рефер – спортен съдия и ръководител на състезание.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.