Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 31

     1.1. Подчинени определителни изречения са:

1 изр. (…), които духаха непрестанно от две недели насам

2 изр. Изречението е просто.

3 изр. (…), дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава, (…), която на юг се свършваше с висок бряг, дето грачеха чавките…

4 изр. (…), които друг път кръстосваха и бърчеха безшумните струи на Дунава, (…), които безстрашливо минуваха… от единия бряг на другия.

 

1. 2. В откъса преобладават елементи на описание.

1. 3. Чрез подчинените определителни изречения повествователят внася допълнителна информация, подчертава детайли и така обогатява описанието.

1 .4. Които – относително местоимение, множествено число; съгласува се с думата, която пояснява (северните ветрове, пътниците);

        Която – относително местоимение, женски род, единствено число; съгласува се с думата, която пояснява (една бяла поляна).

   За да бъде ясна мисълта, относителното местоимение трябва да стои непосредствено след думата, която пояснява, и да се съгласува с нея по род и число.

1. 5. Дето – където

 

2.Това кратко разстояние между двама души е смехът

           Мъжът, носещ черна шапка, изведнъж се забърза.

           Погледнах прииждащите на талази хора.

 

3. Баща ми е този, който обикновено задава трудни въпроси.

    Приятно ми е да чета книги, които са добре илюстровани.

    Според дизайнерите, ярките цветове са тези, които предават енергия.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.