Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 34

Eek Подчинените определителни изречения са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 1 Върховете на дърветата, които виждах от прозореца си, бавно се позлатяваха от залеза.

1.1. Запетаите ограждат подчиненото определително изречение, което стои между частите на главното.

1.2. Залезът бавно позлатяваше върховете на дърветата, които виждах от прозореца си.

1.3. В първия вариант се акцентира на гледката от прозореца, а във втория - на залеза. И във втория случай подчиненото определително изречение е отделено от главното със запетая.

Зад. 2  1. 2. Преобразуване на подчинените определителни изречения в определения:

            Брат ми, който е по-малък от мен, трудно свикна с новия си клас. По-малкият ми брат трудно свикна с новия си клас (съгласувано определение).

            Краят на страшната суша, която изпогори всичко, вече настъпваше. Краят на страшната суша, изпогорила всичко, вече настъпваше (обособено определение).

            Сградата, чиито основи не бяха стабилни, не издържа на водата. Сградата с нестабилни основи не издържа на водата (несъгласувано определение).

2. 2.      Брат ми, по-малък от мен, трудно свикна с новия си клас (обособено определение).

.

Зад. 4 4.1. Върхът, който е пред нас, е Вихрен.

                   Човекът, с когото пътувах в асансьора, току-що се беше настанил в апартамента на петия етаж.

4. 2. Подчинените определителни изречения са отделени със запетаи.

4. 3. Когато относителното местоимение замества подлога в подчиненото изречение, използваме формата за именителен падеж който, а когато замества допълнението – формата за винителен когото или дателен падеж на когото (комуто).

Eek Важно и лесно е да запомним, че ако пред относителното местоимение има предлог (с, в, на, от, при и др .) винаги пишем и произнасяме когото.

4. 4. Когато пред относителното местоимение стои предлог, запетаята се пише пред предлога.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.