Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 37

Зад. 1 1. 1. Всички изречения по цел на общуване са съобщителни.

     1. 2. Всички изречения по състав са сложни съставни с подчинени допълнителни.

Следващите две задачи изискват да се посочат подчинените допълнителни изречения и съюзните връзки.

Surprised В изреченията подчинените допълнителни изречения са подчертани, а съюзните връзки са оцветени в червено.

          Не знаеше, че ú предстоят още много такива дни и нощи.

          Новодошлата не подозираше защо се държат така с нея.

          • Какъв интерес имат те от цялата работа, научихме по-късно.

          Напразно призоваваха да се запази редът и спокойствието.

 

Зад. 2 • Предстоят – пред е представка и винаги се пише по един и същи начин.;

            Държат – думата съдържа подвижно ъ – държат – дръжка;

            Държат – ат е окончание на глагола в 3 л., мн. ч., сег. време.

            По-късно – наречието късно е степенувано; Частицата по пред прилагателни имена и наречия се пише полуслято (отделя се с чертица);

            Редът – съществителното име е членувано с пълен определителен член (ът).

Вж. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.