Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 40

Зад. 1 Kiss Подчинените допълнителни изречения са подчертани, а съюзните връзки са оцветени в червено.

          Новодошлата не подозираше защо се държат така с нея.

          Какъв интерес имат те от цялата работа, научихме по-късно.

      1. 1. Изреченията по цел на общуване са съобщителни, а по състав са сложни съставни с подчинени допълнителни.

     1. 2. Какъв – въпросително местоимение за признаци, м. р., ед. ч.

      1. 3. Винаги се отделя със запетая подчиненото изречение, което стои пред главното.

Зад. 2 Eek Подчинените изречения са подчертани.

      И Липо мечтаеше как ще си направи нова къща с градина зад нея, как ще се ожени за най-хубавото момиче в селото, какви хубави дрехи ще ушие нему и на баща си. (Елин Пелин)

      Не можеш да разбереш кога яде, кога се разхожда из двора, има ли или няма пари, ходи ли на лавката (Йордан Вълчев)

 

Зад. 3 1 изр. – пред съюза че се пише запетая;

            2 изр. – пред въпросителна дума (как), употребена еднократно, не се пише запетая;

            3 изр. – Подчиненото изречение стои пред главното и трябва да бъде отделено със запетая (пред той);

            4 изр. – не е допусната пунктуационна грешка;

            5 изр. – и двете запетаи са излишни.

Вж. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.