Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 42

Зад. 1 Eek Главните изречения са изписани с удебелен шрифт, подчинените са подчертани, а съюзните връзки са оцветени в червено.

           Като се ослушваха често, за да не ги открият преследвачите им, двамата се спуснаха по южния склон на планината.

            Каза тия думи, без да се обръща, докато гледаше през леко потъмнялото стъкло на колата.

            По състав изреченията са сложни съставни с подчинени обстоятелствени.

              Подчинените изречения са съподчинени разнородни - поясняват главното изречение по различен начин (за начин и за причина).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.