Web Analytics Made Easy - StatCounter

Страница 46

Стр. 46  Баба Илийца от разказа на Иван Вазов „Една българка“ помага на Ботевия четник, защото е милосъдна. Тя е истинска християнка и се отнася към изпадналия в беда бунтовник като към собствен син.Още щом го вижда, изморен и гладен, тя, без да се замисли, му подава последните корички сух хляб, които намира в торбата си. Макар и уплашена, тя искрено отговаря, че не може да се скрие в съседното село. Виждайки неговото отчаяние, възрастната жена му казва да се скрие в гората и да я чака през нощта, когато ще му донесе и храна, и други дрехи.

            Още в този момент читателят разбира, че героинята ще направи всичко, за да помогне на момъка, макар да е разбрала, че е от ония „дето ги гонят сега“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.