Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 57

 

Зад. 8 Отг. Г)

Около трюфелите витаят много легенди,// в една от които се трърди, // че ловците предпочитат // да ги търсят през нощта, // тъй като влажността и тишината помагат на кучето  // да намери ароматните гъби.

Зад. 9 Правилно е поставена запетаята, защото главното изречение е Това е:

Това, което знам от предварителното проучване (подчинено определително изречение), е, че обучението на подобно куче трае най-малко две години (подчинено подложно изречение)...

Зад. 10 Правилно - тирето замества изпуснатото сказуемо се определят.

Зад. 11 Отг. А)

От който и ъгъл да погледнеш, все имам камбест нос (подчиненото изречение стои пред главното и трябва да бъде отделено със запетая).

Зад. 12 Отг. Г)

Дали съм постъпила правилно, ще разбера след училище (подчиненото изречение стои пред главното и трябва да бъде отделено със запетая).

Зад. 13 Отг. Г)

             Отг. А) Измислихме как да убием времето в часа по немски, докато учителят  уплътняваше своето със спрягане на глаголи.

             Отг. Б) Немският  е такъв език, че трябва да изчакаш до края на изречението, за да разбереш какъв е глаголът.

             Отг. В) Макар че аз докато стигна дотам, вече съм на друга вълна, поради което не ми пука.

Зад. 14 Отг. Г)

             Отг. А)  Не мислех да се будя толкова рано, но поне ще имам достатъчно време да се приготвя за довечера.

             Отг. Б) Смятам най-напред да си направя йогата, която все не успявам да вместя в натоварения си график.

             Отг. В) Когато направих "позата на кучето", мислех, че повече никога няма да мога да се надигна.

Зад. 15  Аз се постарах усмивката ми да изглежда ослепителна, като номерът е да отпуснеш мускулите на устата, да подпреш езика зад зъбите и лекичко да свиеш ноздрите така, че да не се раздуят. (Би могло да бъде  и да свиеш ноздрите, така че.... В този случай пунктуацията зависи от смисъла, който влага говорещият.)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.