Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 70

Зад. 7 .  Непознати думи:

фес - червена шапка във вид на пресечен конус, която носят мюсюлмани (а в миналото са носили и българи)

магазия архаизъм (магазин) - покрито помещение за продажба на стоки 

монотония архаизъм (монотонен) - който е с еднакъв, равен глас или тон

архаизъм - дума, излязла от употреба

              Синоними, използвани за връзка между изреченията: най-младият от всичките, почти хлапак - това дванайсет годишно момче - син на един богат свищовски търговец - мечтател, идеалист, ветреник

              Използваните синоними са контекстови (само в този текст, извън него те не са синоними) Езикови термини - контекст

                 Други средства, използвани за връзка между изреченията: лично местоимение - той

Зад. 8 • вселена и свят (всичко, което съществува) - синоними

           прекрасен, чудесен, чуден, пленителен - синоними

Зад. 9 Антоними: див - питомен; доближавам се - отдалечевам се; добрина, доброта - злина, лошотия

Зад. 10 Отношенията са между родови и видови понятия:

родово понятие                        видово понятие

цвете                                лале

дреха                                 панталон

град                                   квартал

Зад. 11 Свободата е една - човек или е свободен или не е. Да имаш свободи, означава за нещо да си свободен, а за друго - не.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.