Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 73

Зад. 1 ♦ Преносно са употребени думите черния, светли, бодро.

           ♦ Черния, светли, бодро са прилагателни имена.

           ♦  Думите черен и светъл са антоними във Вазовото стихотворение (контекстови антоними). Извън този текст те не са антоними. Антоними са: черен - бял; светъл - тъмен.

           ♦  Синоними на светъл, чрез които би се постигнало подобно внушение - сияйни, бляскави, ясни, светлозарни.

           ♦  Чрез метафоричните епитети черния (срам), светли (звукове), бодро (поколение) се засилва изобразителността и изразителността на поясняваните думи.

Зад. 2 ♦ Думите разлиства се, раззеленява се, развива се принадлежат на неутралната лексика, но в текста на Н. Райнов, те добиват друг смисъл и биват емоционално обагрени.

           ♦ Думата раззеленява се е изписана правилно. Двойното з се получава от представката раз- и корена зелен. Представките се пишат винаги по един и същи начин.

Зад. 3 Smile Кой не би решил с удоволствие тази задача!

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.