Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 74

Зад. 4 Пленяваше ме неговият ведър поглед към света, неговото тънко наблюдение на живота, неговият неизтощим хумор - изобщо изкуството да разказва, което той владееше до съвършенство. И тоя класически хубав, образен език, който ме караше да вкусвам едва ли не всвка дума от неговите разкази.

                                                                                                                             (Николай Лилиев за Елин Пелин)

           ♦ Думи, употребени в преносно значение: пленяваше ме (поглед), ведър (поглед), тънко (наблюдение), неизтощим (хумор), вкусвам  (дума)

             Ако думите, употребени в преносен смисъл, се заменят с неутрални думи, текстът ще стане безличен, безинтересен, защото ще липсва ярката образност. Тънко би могло да се замени с внимателно, но се губи голяма част от смисъла - тънко  внушава представата за наблюдение и разбиране и на най-дребните детайли, дава представа и за човека, притежаващ това качество - интелигентен, разбиращ и т.н.;  с никаква дума ke би могъл да се замени глаголът вкусвам - толкова ярък, толкова образен - внушава представата не само за интелектуално, но и за физическо удоволствие от слушането на красивия език.

           ♦ Думи, принадлежащи към неутралната лексика: поглед, света, наблюдение, живота, хумор, изкуството, да разказва, владееше, съвършенство, класически, хубав, образен, език, караше ме, дума, разкази.

Зад. 5 Навярно това е елементът, в който кънкьорът се върти на пръсти със сплетени глезени и вдигнати ръце, сплетени в китките.

Зад. 6 совалка - 1. Продълговата дървена рамка със заострени краища, в която се закрепва прежда за вътък и се прокарва между нишките на основата при тъкане. 2. Част на шевна машина, в която се закрепва сърцето с навити конци.
Космическа совалка (прен.) - Космически кораб за многократно излитане и кацане.

Дипломатическа совалка (прен.) - Многократно ходене и връщане някъде с цел уреждане на нещо, най-често на дипломатически въпрос.

Зад. 7 бели нощи, звезден вятър, плач на растенията - термините са образувани въз основа на сходства между прякото значение на думите и конкретното явление.

 В художествената литература  метафорите разширяват представите, а при термините ги стесняват, като конкретизират  значението на предмета или явлението.

Напр: Звезден вятър погали косите им - ние веднага си представяме, че  този вятър е красив, нежен, добър, те са щастливи (тези, чийто коси гали), може би са влюбени.

           В съзвездието Голямата мечка се наблюдава звезден вятър - разликата е видна - при термина звезден вятър не става дума нито за радост, нито за нежност, а за конкретно явление, което  всички астрономи познават.

 Вероятно по този начин се назовават само специфични явления.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.