Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 76

Зад. 1 Думата сграда може да се съчетае с думите висока, съвременна, остъклена, интересна, класическа.

Думата сграда не може да се съчетае с думите зъбна, картинна, кашеста.

Връзката е естествена - нашите представи, нашите познания  за света: предметите, явленията, техните  признаци и качества,  определят възможността за съчетаемост на думите. Затова колкото повече се разширяват познанията ни, толкова по-интересен става езикът ни, начинът, по който се изразяваме.

Зад. 2  Щастие - чувство и състояние на пълно задоволство, удовлетворение от живота.

истинско, неописуемо, невъзможно

изящно, правоъгълно, окръжно, фигурно,

Зад. 3 ♦ правоъгълна окръжност и кръгъл триъгълник - тези словосъчетанията са оксиморони

думите в словосъчетанията са правилно оформени - съгласувани са по род и число

оксиморон ( от гр. оxỳs "остроумен" и  morόs "глупав") - стилна фигура, при която се свързват логически изключващи се противоположности (много малко, адски хубаво, правоъгълна окръжност)

Зад. 4 жив труп, близка далечина, адски хубаво, ужасно приятно

Тези съчетания са оксиморонни. Всички използваме подобни словосъчетания, когато искаме да намерим ярък и категоричен израз за дадено чувство или състояние. Когато кажем Погледнах го - жив труп, ние чудесно разбираме за какво става дума - и то не е труп, а много зле изглеждащ човек, загубил съзнание човек, човек, който не е в състояние да се движи.

Зад. 5 Моля, попълнете изящно редовете по-долу с исканите данни.

Това изречение е от официално-деловата сфера на общуване.

изящно - 1. Който е тънък, фин, съразмерен, изискан. Изящна девойка. Изящни ръце. Изящна статуетка. 2. За движения, поведение – който е отмерен, деликатен, изискан. 3. За стил, реч – който е точен, изчистен.

Думата изящно е характерна за естетическата, медийната и битовата сфера.

Редактиран вариант: Моля, попълнете четливо редовете по-долу с исканите данни.

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.