Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 79

 

Зад. 1 • излизам сух от водата – спасявам се от трудна ситуация

от игла до конец – от край до край, изцяло

на прага – пред важно решение; може да се използва като свободно съчетание (На прага спеше красива бяла котка)

с огън и меч – с всички средства

бия на очи – правя впечатление

ще прескоча прага – ще се спася; може да се използва като свободно съчетание (Ще прескочим прага, защото е прясно боядисан.)

глас в пустиня – никой не обръща внимание, не съм чут; може да се употреби като свободно съчетание (Извикай нещо и ще видиш как гласа в пустинята се поглъща от пясъчните хълмове.)

гръм от ясно небе – неочаквано

 

Зад. 2 кръгла нула – незнаещ, глупав;

от дъжд на вятър – понякога;

от ден до пладне – временно;

на седмото небе – щастлив;

като по водалесно

 

Зад. 3 ни жив, ни умрял жив и умрял са антоними

бели пари за черни дни бели и черни са антоними

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.