Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 80

 Зад. 4 Сестра ми обикновено върти – суче, но винаги постига своето.

върти-суче – думите са синоними.

 

Зад. 5 Аз главата си залагам, че докторът е невинен. → Аз съм сигурен, че докторът е невинен.

Фразеологичното словосъчетание придава експресивност на израза.

 

Зад. 6 ♦ Фразеологизмите в първата група са домашни по произход, а във втората са заети от други езици, макар че не за всички има достоверна информация за  произхода им..

Ябълката на раздора – от гръцката митология (виж „Булвест“, 7. кл., стр. 84)

Троянски кон – от гръцката митология

Откривам си картите – изказвам скритите си намерения

Свалям маската – разкривам нечии скрити намерения

Лея крокодилски сълзи – фалшиво страдание

Китайска стена – от името на прочутата древна стена, ограждала Китай

Много шум за нищо – ненужно голямо внимание за нищожен факт (от английски (Шекспир)

 

Зад. 7 • Тя лее крокодилски сълзи, а той ú вярва.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.