Web Analytics Made Easy - StatCounter

- Страница 82

           Зад. 11 • Гея – съществително собствено име; Речник на чуждите думи

спокойствие – съществително нарицателно; Български тълковен речник

 

Зад. 12 Синоними:

бог – господ, всевишният, всемогъщият, провидението, божеството, творецът, спасителят

свят1 – вселена, мир, всемир, природа, земя, област, сфера, среда

свят2 – свещен

Думите свят1 и свят2 са омоними

битка – бой, схватка, стълкновение, сблъсък, сражение, двубой, война, борба, бран

 

Зад. 13 Антоними:

победя – загубя

хаос – ред

мълча – говоря

 

Зад. 14 Отношенията са между родово и видово понятие.

 

Зад. 16 Време - 1. Във философията – основна форма (наред с пространството), на съществуване на материята. Във времето и пространството. 2. Продължителност, траене на това, което става, измервано в секунди, минути, часове и пр. Как бързо минава времето! 3. Определен момент, промеждутък, период. По всяко време. 4. Удобен, подходящ, благоприятен момент. Никога не намираш време за мене. 5. Епоха, исторически период. Това са останки от времето на Второто българско царство. 6. Спец. В езикознанието – глаголна категория, чрез която се определя положението на действието спрямо момента на говорене. Сегашно време. Минало свършено време.

 

Зад. 17 • съществителни имена – опит, богове, дланите

прилагателни имена – неблагодарните, млади, нови

числителни имена – сто

местоимения – всички, му, го

глагол – да отмъсти, родил (гл. форма – причастие), подрежда

наречие – когато, накрая, после

съюз – и, а, да

предлог – на, от, срещу

частица – по, най

В текста не са употребени само междуметия

 

Зад. 18 Лексикология- наука за речниковия състав на езика.

 

Зад. 19 хипербола – по-висок от най-високите планини

             метафора - люта битка

 

Зад. 20 Според митологичните текстове боговете установяват реда на земята.

 

Зад. 21 Граматичните признаци на думите (род, число и др.) и тяхното речниково значение ни позволяват да съчетаваме думите, за да изразим една или друга мисъл.

 

Зад. 22 и 24 правя от мухата слон – преувеличавам

кисела физиономия – изразявам недоволство

ряпа да яде – с по-малки възможности е в сравнение с някого

сключвам вежди – изпитвам неприятно чувство и се намръщвам

няма такъв филм - невъзможно

едно си дядо знае – едно си бае – упорито държи на своето

танталови мъки – тежки страдания

удари часът – време е, дойде времето за действие

 

Зад 23 • танталови мъки – от мита за фригийския цар Тантал, син на Зевс, който обидил боговете, като издал техни тайни и искал да ги нагости с тялото на сина си Пелопс, и затова бил наказан в ада на вечни мъки – да изпитва постоянно жажда и глад, въпреки че бил потопен до гуша във вода, а над главата му имало надвиснали плодове.

 

Зад. 25  Мама не иска да разбере, че ще поправя оценката си по география и прави от мухата слон.

Добре, не прави кисела физиономия, ще дойда в парка.

Иван нищо не каза, само отпусна крак и сключи вежди.

 

 

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.